PROJECTE: FENT MEMÒRIA. Exposición -Qui perd els orígens perd la identitat-