PROJECTE: FENT MEMÒRIA. Exposició -Qui perd els orígens perd la identitat-