Informació

INFORMACIÓ

Presentació

Gràcies a l'esforç dels ciutadans i les ciutadanes d'Alaquàs, el 28 de febrer de 2003 el Castell Palau d'Alaquàs va obrir les seues portes com a patrimoni públic i espai dedicat a la cultura i a l'educació.

Amb la col•laboració del Govern d’Espanya, el 29 de març de 2007, ja rehabilitat, el Castell va reobrir les seues portes definitivament tal com hui el coneixem.

L’Ajuntament d’Alaquàs, en nom dels homes i les dones de la ciutat, vol donar les gràcies a tots i a totes els que han fet possible convertir el Castell en un gran centre cultural al servei de la democràcia, de la igualtat i de la llibertat.

Per justícia històrica, correspon deixar especial constància del suport que a aquest projecte han prestat D. José Luis Olivas Martínez, president de la Generalitat Valenciana que va autoritzar la recuperació del Castell per a la ciutat, i a D. José Luis Rodríguez Zapatero, president del Govern d’Espanya que en la sessió del Consell de Ministres del 2 de desembre del 2005 va aprovar cofinançar el projecte de rehabilitació del Castell.

Però per damunt de qualsevol altra actuació, la ferma decisió democràtica dels homes i les dones d’Alaquàs expressada des de 1979, amb el nostre alcalde D. Albert Taberner al cap, de recuperar el Castell i posar-lo al servei dels ciutadans i les ciutadanes ha sigut l’únic i autèntic motor d’aquest ingent esforç històric de la nostra ciutat de què pot gaudir el conjunt de la societat.