Publicacions

El Castell d'Alaquàs

Alguns dels nostres veïns i veïnes, ens aporten visions diferents del nostre Castell.

Un passeig per la història del Castell-Palau d'Alaquàs.
Rafael Roca

Una bona oportunitat per aprofundir en la història contemporània del propi edifici.

Revista Castell d'Alaquàs, Patrimoni d'un poble.

Gaseta especial amb motiu de la recuperació del Castell.

Arqueologia i història del Castell d'Alaquàs. Víctor M. Algarra y Paloma Berrocal.

Les campanyes arqueològiques dutes a terme al Castell, han aportat un elevat volum d’informació històrica i arqueològica referida tant a la història constructiva d’aquest edifici com a la de Alaquàs.

Quadern de treball: Descobrim el Castell.

Publicació per a escolars de primària per a ampliar de forma amena i didàctica els coneixements del Monument.

Les aventures de Postúmia al Castell d'Alaquàs.

Material didàctic per a Educació Infantil dissenyat per tal d'estimular l'aprenentatge del Castell.

Fichas didácticas: Expo Realismo y Espiritualidad.

Material didàctic dirigit a Educació Secundària per al coneixement d'aquesta exposició.

Los grafitis históricos del Castell d'Alaquàs. Víctor Segarra i Paloma Berrocal

Les campanyes arqueològiques efectuades entre els anys 2003 i 2007 al Castell d’Alaquàs amb motiu de la seua rehabilitació van permetre traure a la llum un vast conjunt de grafitis d'època moderna conservats en les parets del Castell.

"Del Castell al cantell" - Formes i maneres de ser d'Alaquàs.
Rafael Roca

Existeix una manera de ser d'Alaquàs? - Publicació dedicada a comentar algunes particularitats que més ens identifiquen com a poble.

L'HISTORIADOR ENRIC JUAN REDAL, FILL ADOPTIU D'ALAQUÀS

Més informació https://www.alaquas.org/publicacions/enric-juan-redal/