Centre Cultural

Serveis Generals

El Castell d’Alaquàs és un monument declarat com a Bé d’Interés Cultural i des de 1918 Monument Històric Artístic Nacional que forma part del conjunt d’edificis públics de l’Ajuntament d’Alaquàs dedicats a la divulgació i suport de les diverses formes d’expressió cultural en la ciutat com ara exposicions pictòriques i escultòriques, representacions teatrals i musicals així com a la formació educativa i l’exercici d’activitats associatives de diversa índole. 

Mostra del caràcter públic i plural del Castell d’Alaquàs és el fet de tindre ubicada en el mateix el Centre de Formació Permanent d’Adults Enric Valor, la seu valenciana de la Fundació Ernest Lluch i la biblioteca del Castell d’Alaquàs.

Centre Cultural

CPFPA
"Enric Valor"

El Castell és un centre de cultura singular en el sentit més ampli del termini. En les seues antigues andanes es troben ubicades les aules del Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor, formant part integrant del Projecte Educatiu d’Alaquàs. En cada curs escolar participen aproximadament 700 persones, la qual cosa és un número important de ciutadans i ciutadanes que permanentment es poden beneficiar d’aquest espai socioeducatiu i donar-li per tant ple sentit a l’ús establert.

L’edifici més important per a la ciutat, el Castell d’Alaquàs esdevé un espai diferent que afavoreix l’aprenentatge i suposa la democratització dels espais que durant segles han romàs tancats als ciutadans i ciutadanes d’Alaquàs. El Castell en si mateix esdevé en un context educador tant per la seua arquitectura com pel valor artístic en el seu conjunt.

Centre Cultural

Premis Castell

L ‘Ajuntament d’Alaquàs mitjançant acord plenari de data 27 de setembre de 2012 va aprovar la creació dels Premis Castell d’Alaquàs, guardons que suposen el reconeixement a totes aquelles persones i institucions d’Alaquàs que, de manera més puntual, també destaquen en aspectes o qüestions de gran rellevància en les diferents àrees o temàtiques objecte de ser premiades.

A més la data de lliurament, sempre al voltant del 9 d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, com a marc simbòlic de pertinença a la nostra Comunitat, per a situar aquests premis en el context dels valors coincidents entre el nostre poble i la Comunitat, d’esforç, constància, dedicació i compromís recognoscibles a la nostra terra.

Premis Castell d’Alaquàs

Centre Cultural

Biblioteca

Situada en l’emplaçament que un dia van ocupar les antigues cavallerisses del Castell d’Alaquàs es troba ubicada la biblioteca especialitzada del Castell.

Està orientada sobretot a la investigació, però també a la difusió del patrimoni bibliogràfic i artístic com a centre dinamitzador del fons local amb una tasca clarament didàctica, per als centres educatius, col•lectius i associacions culturals locals.

Per a aquest fi, s’ha dotat amb tot un conjunt de fonts bibliogràfiques de la nostra història local, del Renaixement valencià i del Castell d’Alaquàs. En aquesta biblioteca es podran també consultar els estudis realitzats per a l’elaboració del Pla director dut a terme per a la Rehabilitació del Castell d’Alaquàs.

Horari:
Matins de 10 a 14 hores. Dimarts, Dimecres i Dijous

Correu electrònic:
bibliotecacastell@alaquas.org
—–
Fondos Biblioteca Municipal de Alaquàs

Centre Cultural

Fundació
Ernest Lluch

La Fundació Ernest Lluch i l’Ajuntament d’Alaquàs han convingut que la seu de la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch es trobe ubicada el Castell Palau d’Alaquàs.

La Fundació Ernest Lluch va nàixer per a fer perviure els valors i l’obra lluchiana, per a mantindre viva la seua polièdrica personalitat, ja que en totes les facetes de la seua vida va destacar pel rigor i la passió que posava.

Particularment, convé destacar també el seu tarannà dialogant enmig de les controvèrsies que el van envoltar i que, potser, és el que els seus assassins van voler tallar de soca-rel una nit del 21 de novembre de 2000.

Alaquàs va tindre una especial significació en el trajecte vital d’Ernest Lluch. En el convent de la Puríssima, va ser detingut per la policia política el 24 de juny de 1975 com un dels integrants dels Deu d’Alaquàs, un dels fets més significatius del tardofranquisme. Si més no, es tractava de consolidar una plataforma unitària de partits per a aconseguir la “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”. Aquests esdeveniments posaven en relleu el profund compromís cívic que Ernest Lluch havia contret amb la nostra Comunitat Autònoma. Per això és pel que la Secció Valenciana de la Fundació Ernest Lluch, des de la seua inauguració el passat 8 de maig de 2007, es troba ubicada en aquest esplèndid lloc del Castell Palau d’Alaquàs.