La Universitat Popular d’Alaquàs UNPAS celebra el seu acte de graduació