Presentació del llibre -Proejant el temps- de Rafa Roca