QR03 Planta baixa

L’entrada principal s’hi troba situada en el costat est del castell i està emmarcada per un gran arc de mig punt amb enormes dovelles de carreu. Aquest accés s’obri a dos espais de gran amplitud: el vestíbul i el claustre. En el semisoterrani s’ubica el calabós i la sala Vilaragut. I en aquesta mateixa planta la biblioteca i l’accés a les torres del castell.

Davant d’aquest gran complex hi havia un jardí amb gran varietat de plantes exòtiques, entre elles destacava el taronger, protegit per un mur de vint pams d’alçada. A més també es podia contemplar la séquia del Terç per on circulava l’aigua que ara està coberta.

Vestíbul

Des del vestíbul accedia el senyoriu al palau amb els seus grans carruatges. En aquest espai, a la dreta hi ha un element singular: una escala cavalcador de grans blocs de carreu que dóna accés a l’entresòl nord-est, en el que es troba la sala La Torre, que abans va ser un estudi.

A sota està la biblioteca del castell, antigues cavallerisses, i a l’altre costat del vestíbul, la zona d’atenció al públic i administració.

L’espai està emmarcat per un gran arc escarser en la muntant del qual esquerra es localitza un carreu amb una inscripció. Es tracta d’una làpida funerària romana que ens serveix com a vestigi del passat i en la que es diu el següent: “Pompeia Postumiana, filla de Lluci, va fer (aquest monument) a Maura, benemèrita lliberta”. aquesta pedra ens porta a pensar en una acció intencionada de mostrar vestigis d’èpoques passades dins de l’admiració renaixentista per la cultura clàssica.

El teginat de fusta definit per 19 bigues en direcció est-oest i 18 carrers que el cobreixen amb grans cassetons molt elaborats. En aquest sostre podem trobar elements de subjecció on es va col·locar un gran llum de ferro.