QR06 Calabós

De l’ús com a presó del palau d’aquesta estança es té constància documental almenys des de principis del segle XVII, encara que la seua construcció és coetània a tot el conjunt. L’accés es troba actualment com hem dit dins de consergeria.

En el seu interior romanen un conjunt de grafits amb representacions zoomòrfiques, antropomòrfiques i navals que resulten ser un dels elements plàstics més originals del monument. Així mateix en l’actualitat cobert amb una reixeta trobem una xarxa de túnels excavats en el subsòl per a captar aigua del nivell freàtic. Abans d’entrar sobre la paret es troba un conjunt d’incisions en forma de ganivets o punyals acompanyats d’un crucificat.