QR07 Sala Vilaragut

Aquesta dependència està situada en la panda nord del castell.  S’hi accedeix a aquest espai per mitjà d’uns escalons, igual que la resta de nivells que existeix en la planta semisubterrània.

Abans d’entrar, en la part esquerra de la porta hi ha una finestra amb escalons. Per aquesta zona el servei accedia a la planta superior i a una altra escala però aquesta era de caragol situada en les andanes. Com a vestigi de l’època s’ha volgut conservar aquests elements.

El nom a aquesta sala es deu a la Família Vilaragut, la qual forma part de la història del senyoriu d’Alaquàs.

La coberta d’aquest espai està composada per grosses bigues de fusta amb revoltons.

En l’excavació arqueològica duta a terme en el 2006, van aparéixer les restes de l’antiga Casa senyorial, i s’hi troba l’àrea de producció de vi, amb un celler que en certs moments va ser utilitzada com a magatzem d’oli i de productes alimentaris. En l’actualitat, aquesta sala està equipada i destinada per a exposicions i queda configurada en tres nivells, l’últim d’ells és l’aljub, nou espai visitable que servia antigament com a dipòsit d’aigua. Sobre la volta de canó hi ha una obertura que connecta amb la planta superior, concretament, la biblioteca, des d’on s’abastien d’aigua. Cal ressaltar que l’aljub és anterior al Palau, ja que sobre ell s’assenten els fonaments d’aquesta part.