QR11 Sala Cremona

En la panda sud del castell està situada la sala Cremona, en el costat esquerre del claustre. El seu accés és a través del replà de l’escala principal. En la seua entrada té una senzilla porta de fusta. El nom d’aquesta sala rememora la important relació històrica i agermanament entre les ciutats de Cremona i Alaquàs.

Hi ha marques antigues en la tàpia dels forats de les bastides de bigues de fusta que intueixen una anterior divisió de l’altura de tota aquesta zona. En actualitat el sostre s’ha resolt amb bigues de fusta amb un to més clar per a evidenciar que són noves amb el cel pintat amb un estuc de color blau. Aquest mateix teginat s’usa en la part exterior de la sala Cremona, en l’ascens a la planta principal. En el seu origen aquesta coberta no existia, era un espai de gran altura.

Curiositat: La sala té com a element característic l’estructura arquitectònica que dóna a l’oratori, per mitjà del qual s’accedeix a l’església de l’Assumpció de la Mare de Déu, que es troba adherida al castell. Des de l’extrem sud-oest de la galeria permetia assistir al senyor del palau als actes religiosos de l’església contigua sense necessitat d’eixir del seu domini. El vincle entre ambdós edificis va ser construït en la fase de reformes a finals del segle XVII.

L’habitació en l’actualitat es converteix en una sala privilegiada per a la celebració de qualsevol tipus d’actes per l’estructura diàfana que disposa.