QR12 Sala 28 de Febrer

La sala 28 de Febrer es troba en la zona oest de l’entresòl, entre els dos espais que formen aquest nivell: la sala La Torre i la sala Cremona. S’hi accedix a través de la torre nord-oest.

El nom d’aquesta sala commemora el dia en què es va obrir al públic el castell com a Centre Cultural, el 28 de febrer de 2003.

L’ús original d’aquesta estança era per a la servitud del senyor d’Alaquàs. Ara s’utilitza com una nova aula per al CFPA Enric Valor. La sala conserva el sostre original amb revoltons entre bigues de fusta.