QR17 Oratori

L’accés a l’oratori està ubicat en aquesta mateixa galeria a través d’una porta de fusta amb motlures, i en cada costat una xicoteta finestra.

A continuació, una escala que ascendeix a una finestra enreixada, amb el seu marc de fusta i portes envidrades per a respectar el culte en l’església. El lloc és una tribuna o llotja privada situada sobre el cor de l’església de l’Assumpció de la Mare de Déu. Des d’aquest lloc els senyors d’Alaquàs podien realitzar el seu culte religiós que s’oficiava en el temple sense necessitat de relacionar-se amb la resta de la població d’aquesta ciutat. Com ja hem dit cal situar la seua construcció entre 1692 i 1694.