Seminari: La Protecció Jurídica dels Béns Patrimonials (5 Ed.) “ESTRATÈGIES DE GESTIÓ I CONSERVACIÓ”