QR04 Biblioteca

En la zona nord-est del semisoterrani, des del vestíbul, es pot accedir a través d’una gran porta de fusta decorada amb cassetons, a l’actual biblioteca del castell.

Abans d’accedir a la biblioteca, a l’entrada d’aquest espai, ens trobem al costat dret i incrustats a la paret, dos taulellets col·locats en posició romboïdal. En l’interior de cada un s’ha decorat amb un cap de lleó amb tons groc i taronja sobre un fons blanc, i en el seu morro una volandera de ferro antiga.

En el segle XVI aquesta dependència és on estaven les antigues cavallerisses i un pou sobre l’aljub que servia per a l’abastiment d’aigua, hui en dia es conserva aquest últim element.

Actualment aquesta sala està dotada amb tot un conjunt de fonts bibliogràfiques de la nostra història local, del Renaixement valencià i del castell d’Alaquàs, dels diferents estudis del Pla Director duts a terme abans de la restauració, i llibres de totes les edicions publicades de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs. La biblioteca està orientada sobretot a la investigació, però també a la difusió del patrimoni bibliogràfic i artístic com a centre dinamitzador del fons local amb una tasca clarament didàctica per als centres educatius, col·lectius i associacions culturals locals. S’hi ofereixen diversos serveis: consulta, préstec i obtenció de documents i serveis en línia digital.

El sostre de la sala està format per grans bigues de fusta col·locades en sentit est-oest amb revoltons. Sobre una d’elles està marcada la vara castellana, mesura utilitzada en la construcció de l’edifici.