QR05 Claustre

El claustre central porticat està composat per tres arcs carpanells en cada un dels seus costats que descansen sobre robustos pilars octogonals molt treballats.

En el seu extrem nord-oest es troba un pou d’uns 30 metres de profunditat.

Al costat està l’accés a la sala Vilaragut també en semisoterrani. Claustro-Galeria Superior C.JPG

A l’esquerra sobre la panda sud es troben dues portes d’accés a la zona noble de l’edifici, la primera en la meitat del parament de traça renaixentista que va estar decorada amb algepseries amb restes de les quals en procés de restauració. L’altra situada en el cantó sud-est que actualment és la que dóna servei. Junt amb ella l’accés al calabós que ara es realitza a través d’administració, i sobre ella la traça d’una escala feta amb sanguina en el parament de tàpia.

En aquest espai es va construir una màquina de vapor amb una xemeneia per a la fabricació d’estores, sobretot, l’ús del tint.

El sostre del corredor del claustre està resolt per un entramat de bigues de fusta. En els cantons se situen bigues de grans dimensions en diagonal.

 

  • Fes click ací per a àudio guia amb llenguatge de signes.
  • Àudio-guia: