QR09 Planta “entresòl”

A l’entresòl s’ascendeix per dos costats, el primer, des del vestíbul a través de l’escala situada en el costat dret, a la sala La Torre i habitacions annexes, i l’altre accés pel claustre, a l’esquerra, per l’escala principal que dóna a la sala Cremona.

En l’accés a la sala La Torre, cal destacar en el mur, la força plàstica dels grafits que representen embarcacions navals de finals del segle XVI fets amb pintura d’almànguena.

Una recuperació de gran importància és l’escala principal al seu lloc primitiu, adossada en el claustre, com marquen els cànons renaixentistes, eliminant l’escala impròpia que a mitjan segle passat s’havia construït en l’entrada principal de l’edifici i que restava funcionalitat a les dependències adjacents, trencant el pas directe des del claustre.