QR16 Sala Xemeneia

La sala Xemeneia està situada en la part oest d’aquesta planta. El seu nom es deu a la imponent xemeneia que es troba en la capçalera d’aquesta estança. Destaca per la seua gran campana formada per un faldó recte que descansa sobre una biga travessera de 36 centímetres de secció. S’hi elaborava el menjar per a grans festins.

A esquena d’aquesta gran xemeneia, hi havia un forn domèstic de cúpula, on possiblement s’elaboraven les menjars diàries que servien en les sales nobles.

Conserva l’estructura original de la cuina del segle XVI. aquesta estança amplia s’ha convertit actualment en un espai polivalent, preparada per a acollir conferències, projeccions audiovisuals i actes públics, dotada també de les últimes tecnologies.