QR18 Andanes

L’última planta alberga les instal·lacions del Centre Públic de Formació de Persones Adultes d’Enric Valor, on assisteixen a classe en les quatre ales que formen aquest conjunt. A més, trobem un gran corredor interior envidrat i embolicat en els seus murals amb un gran nombre de grafits  que representen imatges navals.

En els seus orígens en aquesta quarta planta es trobaven les andanes del castell que servien de magatzem i de cria del cuc de seda, que era una indústria molt arrelada en la població, documentada des del segle XV. L’espai es va adaptar per a ubicar el nou Centre Públic de Formació de Persones Adultes d’Enric Valor.

Des de la recuperada terrassa superior s’hi pot observar des d’una altra perspectiva el monument. En la part central d’aquest espai s’obri una gran obertura quadrada des de la que es pot apreciar el claustre i la galeria que emboliquen el pati del castell.     

El paviment que s’ha utilitzat en aquest nivell és totalment nou. Està format per taulellets de color terracota combinats amb altres de diferents colors (groc, roig, blau i blanc) i agrupats de tres en tres. A més tota aquesta composició està delimitada, part dels laterals i en els angles del buit central, per una fila de taulellets blancs.